Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie

Adres:

32-500 Chrzanów
ul. Grzybowskiego 7

 

telefon: 32 21 21 296
fax: 32 21 21 296

Numery wewnętrzne:
20 - Sekretariat
21 - Powiatowy Lekarz Weterynarii
22 - Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
23 - Inspektorzy ds. dobrostanu, pasz, utylizacji
24 - Inspektor ds. higieny żywności
25 – fax
26 – Główny Księgowy

Copyright © 2021 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie - Wszelkie prawa zastrzeżone